Zakupy do 130.000 zł (netto)

Zmieniają się formularze do realizacji zamówień w procedurach (obecnie do 130.000 zł). Obecne ustalenia i komunikat jest tymczasowy do czasu przygotowania Zarządzenia Rektora PO jak i regulaminu Zamówień Publicznych.

Progi kwotowe pozostają, do 2000zł, 2000-20.000zł i 20.000zł-130.000zł (wszystkie netto) jak i poszczególne tryby postępowania w tych progach, stosujemy jednak nowe (na razie tymczasowe) formularze.

Pliki: 

Komunikat Kwestor

Wniosek o wszczęcie postępowania (wcześniejszy wniosek 3/3a)

Protokół z przeprowadzonego postepowania (wcześniejszy załącznik nr 6)

Link do starej wersji do wykorzystania trybów postępowania w poszczególnych progach kwotowych