Służbowy wyjazd krajowy

Wyjazdy krajowe reguluje Zarządzenie Rektora nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010r. (pobierz) ze zmianami w Zarządzeniu Rektora nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. (pobierz) i zmiana z dnia 6 czerwca 2017r. (pobierz) i zmianą z 1 października 2018 (pobierz) i zmianą z 1 grudnia 2021 (pobierz)

Tryb postępowania: pracownicy

  1. Zapoznać się z Kodeksem zasad dotyczący udziału pracowników Budownictwa i Architektury w imprezach/konferencjach krajowych i zagranicznych (link)
  2. Złożyć wewnętrzny załącznik nr 1 (pobierz) wraz potwierdzeniem opłaty konferencyjnej (pismo) i wniosek nr 1 (pobierz)
  3. Wyjazd: pieczątka potwierdzająca realizację pobytu w dniach delegacji, faktury z 14 dniowym terminem płatności.
  4. Wypełnienie delegacji, podpis z datą, z załącznikami (np. faktury patrz pkt. 3) składamy w sekretariacie danego zespołu.
  5. W przypadku wyjazdu samochodem prywatnym dodatkowo (po delegacji) wypełnić załącznik nr 7 i złożyć zresztą dokumentów w w sekretariacie danego zespołu.
Zmiany (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 167 – załącznik do komunikatu) z dniem wejścia 1 marca 2013r.
 
1) zmiana wysokości diety na 30 zł,
2) kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety,
3) ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety wynosi 45 zł, ustalono limit na nocleg równy dwudziestokrotności stawki diety,  tj. 600 zł za jedną dobę hotelową,
4) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety wynosi  6 zł,
5) pracodawca określa środek lokomocji właściwy do odbycia podróży krajowej oraz jego  rodzaj i klasę.
Skip to content