Skład osobowy zespołu II

Skład osobowy zespołu II

 1. dr inż. Wiesław Baran
 2. dr inż. Piotr Bońkowski
 3. dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz
 4. dr inż. Józef M. Gigiel
 5. dr inż. Dominika Pilarska
 6. dr inż. Mariusz Kupina
 7. dr inż. Anna Raw­ska-Skot­nicz­ny
 8. mgr inż. Marek Nalepka
 9. mgr inż. Joanna Nowacka

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

 1. dr inż. Bronisław Jędraszak – kierownik laboratorium
 2. mgr inż. To­masz Maleska

Sekretariat II zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Konstrukcje”

 1. mgr inż. Krzysz­tof Irek
Skip to content