Skład osobowy zespołu II

 1. Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Konstrukcje”: dr inż. Wiesław Baran
 2. prof. dr hab. inż. Jan BUJ­NAK
 3. dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz
 4. dr inż. Józef M. Gigiel
 5. dr inż. Dominika Pilarska
 6. dr inż. Mariusz Kupina
 7. dr inż. Anna Raw­ska-Skot­nicz­ny
 8. dr inż. Piotr Bońkowski
 9. mgr inż. Marek Jurkiewicz
 10. mgr inż. Marek Nalepka
 11. mgr inż. Joanna Nowacka

Osoby współpracujące z Katedrą

 1. profesor emerytowany: prof. dr inż. Roman Jankowiak
 2. dr inż. Wiktor Abramek
 3. dr inż. Jan Centkowski
 4. dr inż. Reinhold Kałuża

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

 1. dr inż. Bronisław Jędraszak – kierownik laboratorium

Sekretariat II zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Konstrukcje”

 1. mgr inż. Krzysz­tof Irek