Skład osobowy zespołu II

Skład osobowy zespołu II

  1. dr inż. Wiesław Baran
  2. dr inż. Piotr Bońkowski
  3. dr inż. Magdalena Czopowska-Lewandowicz
  4. dr inż. Józef M. Gigiel – Ko­or­dy­na­tor ds. dy­dak­tycz­nych
  5. dr inż. Dominika Bysiec
  6. dr inż. Mariusz Kupina
  7. mgr inż. Marek Nalepka
  8. mgr inż. Joanna Nowacka

Laboratorium Konstrukcji Budowlanych

  1. dr inż. Bronisław Jędraszak – kierownik laboratorium

Sekretariat II zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Konstrukcje”

  1. mgr inż. Krzysz­tof Irek
Skip to content