Skład osobowy zespołu I

  1. Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
  2. dr inż. Barbara Kaleta
  3. dr inż. Seweryn Kokot
  4. Kierownik zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Mechanika”: dr inż. Henryk Nowak
  5. dr inż. Lilianna Sadecka (pracownik emerytowany)
  6. dr inż. Juliusz Kuś
  7. mgr inż. Piotr Bobra
  8. profesor emerytowany: prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
  9. Sekretariat I zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Mechanika”: Artur Łożyński