Skład osobowy zespołu I

Skład osobowy zespołu I

  1. dr hab. inż. Seweryn Kokot, prof. Uczelni – Kierownik Katedry
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
  3. dr inż. Henryk Nowak, prof. Uczelni – Ko­or­dy­na­tor ds. dy­dak­tycz­nych
  4. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski, prof. Uczelni
  5. dr inż. Barbara Kaleta
  6. dr inż. Juliusz Kuś
  7. mgr inż. Piotr Bobra

Sekretariat I zespołu dydaktycznego bloku przedmiotów „Mechanika”:

  1. Artur Łożyński

Pracownicy emerytowani:

  1. dr inż. Lilianna Sadecka
Skip to content