Przyjmowania faktur w formie elektronicznej

Uprzejmie przypominam, że istnieje możliwość przyjmowania faktur w formie elektronicznej pod warunkiem wpływu takiej faktury  na adres e-mail: kancelaria.faktury@po.opole.pl oraz przy zachowaniu poniższej procedury.

  1. Jednostka organizacyjna, która będzie zainteresowana otrzymaniem faktury elektronicznej powinna przesłać zgodę do danej firmy na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej  (e-mail lub pismo) z podaniem adresu elektronicznego na który mają przyjść faktury: kancelaria.faktury@po.opole.pl  (zgodnie z art. 106 n ustawy o podatku od towarów i usług; Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.) oraz  informację na adres: kancelaria@po.opole.pl o chęci otrzymywania takiej faktury: dane firmy.
  2. W treści faktury jaka zostanie przesłana powinny znaleźć się dane osoby/jednostki odpowiedzialnej za jej opłacenie. Dane takie potrzebne będą, aby w szybki i bezproblemowy sposób można było zidentyfikować właściwą osobę/jednostkę i prawidłowo przesłać dokument.
  3. Po otrzymaniu e-faktury Kancelaria Ogólna przekaże wydrukowany dokument do osoby/jednostki, która zostanie wskazana w dokumencie jako odpowiedzialna za realizację usługi/dostawy.
  4. W przypadku, gdy Sprzedawca prześle fakturę na inny adres niż podany powyżej odbiorca jest zobowiązany do przesłania jej w terminie do 3 dni roboczych na właściwy adres tj. kancelaria.faktury@po.opole.pl celem właściwej jej archiwizacji zgodnej z ordynacją podatkową (Dz. U. 2015 poz. 613 art. 86 paragraf 1 ) oraz ustawą o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm. art. 112).

Uprzejmie proszę o przestrzeganie powyższej procedury, ponieważ jest ona oparta na  obowiązujących przepisach, a jej niedochowanie będzie skutkowało – w uzasadnionych przypadkach – naliczeniem odsetek za zwłokę, które będzie zobligowana zapłacić osoba, która przyczyniła się do ich powstania.

Przykładowa zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej…

Skip to content