Przedmioty nauczania II

Studia stacjonarne:

 1. Rysunek techniczny z elem. CAD (5/15) S-1 st.
 2. Technologia informacyjna S-1 st.
 3. Wytrzymałość materiałów 1 S-1 st.
 4. Konstrukcje betonowe 1 S-1 st.
 5. Konstrukcje metalowe 1 S-1 st.
 6. Przedmiot obieralny 4 – Komputerowe wspomaganie projektowania S-1 st.
 7. Przedmiot obieralny 4 – Programowanie obliczeń naukowo – technicznych S-1 st.
 8. Konstrukcje betonowe 2 S-1 st.
 9. Konstrukcje metalowe 2 S-1 st.
 10. Przedmiot obieralny 5 – Konstrukcje inżynierskie S-1 st.
 11. Przedmiot obieralny 5 – Budownictwo przemysłowe S-1 st.
 12. Przedmiot obieralny 6 – Konstrukcje murowe S-1 st.
 13. Przedmiot obieralny 6 – Konstrukcje zespolone S-1 st.
 14. Przedmiot obieralny 11 – Wybrane zagadnienia stateczności konstrukcji S-1 st.
 15. Przedmiot obieralny 12 – System Robot KKBiI S-1 st.
 16. Przedmiot obieralny 12 – System AutoCAD Structural Detailing KKBiI S-1 st.
 17. Przedmiot obieralny 12 – System Bocad 3D KKBiI S-1 st.
 18. Seminarium dyplomowe: Wybrane zagadnienia konstrukcji metalowych KKBiI S-1 st.
 19. Seminarium dyplomowe: Wybrane zagadnienia konstrukcji żelbetowych KKBiI S-1 st.
 20. Złożone konstrukcje metalowe S-2 st.
 21. Konstrukcje prefabrykowane i sprężone S-2 st. KBiI
 22. Konstrukcje powierzch. i cienkościenne S-2 st. KBiI
 23. Betonowe budowle specjalne S-2 st. KBiI
 24. Metalowe budowle specjalne S-2 st. KBiI
 25. Awarie i diagnostyka konstrukcji S-2 st.  KBiI
 26. Progr. metod numerycznych w Matlabie S-2 st.
 27. Złożone konstrukcje betonowe S-2 st. KBiI
 28. Przedmiot obieralny związany z dyplomem: g) Stateczność konstrukcji S-2 st.
 29. Bezp. poż. konstr. budowlanych S-2 st. KBiI
 30. Seminarium dyplomowe S-2 st. KBiI
 31. Technologia informacyjna S-1 st. AiU
 32. Konstrukcje budowlane 2 S-1 st. AiU
 33. Projektowanie arch. wspomagane komp. S-1 st.  AiU
 34. Konstrukcje budowlane 3 S-1 st.  AiU

Studia niestacjonarne:

 1. Technologia informacyjna N-1 st.
 2. Rysunek tech. z elementami CAD (4/10) N-1 st.
 3. Technologia informacyjna N-1 st.
 4. Konstrukcje betonowe 1 N-1 st.
 5. Konstrukcje metalowe 1 N-1 st.
 6. Konstrukcje betonowe 2 N-1 st.
 7. Konstrukcje metalowe 2 N-1 st.
 8. P.ob.4 – Komputerowe wsp. projektowania N-1 st.
 9. P.ob.5 – Konstrukcje inżynierskie N-1 st.
 10. P.ob.5 – Budownictwo przemysłowe N-1 st.
 11. P.ob.6 – Konstrukcje murowe N-1 st.
 12. P.ob.6 – Konstrukcje zespolone N-1 st.
 13. P. ob.. 12 – System Robot KKBiI N-1 st.
 14. Seminarium dyplomowe – Wybrane zagadnienia konstrukcji metalowych KKBiI N-1 st.
 15. Złożone konstrukcje metalowe N-2 st.
 16. Programowanie metod numerycznych w Matlabie N-2 st.
 17. Złożone konstrukcje betonowe N-2st.KBiI
 18. Konstrukcje prefabrykowane i sprężone N-2st.KBiI
 19. Awarie i diagnostyka konstrukcji N-2st.KBiI
 20. Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji budowlanych N-2st.KBiI
 21. Konstrukcje powierzchniowe i cienkościenne N-2st.KBiI
 22. Betonowe budowle specjalne N-2st.KBiI
 23. Metalowe budowle specjalne N-2st.KBiI
 24. Awarie i diagnostyka konstrukcji N-2st.KBiI
 25. Seminarium dyplomowe N-2st.KBiI
 26. Przedmiot obieralny S-3st.
Skip to content