Przedmioty nauczania I

 • Mechanika teoretyczna 1, S – 1st.
 • Mechanika teoretyczna 2, S – 1st.
 • Mechanika budowli 1, S – 1st.
 • Mechanika budowli 2, S – 1st.
 • Metody obliczeniowe w mechanice budowli, S – 1st.
 • Przedmiot obieralny 11: g) Metody stochastyczne w inżynierii lądowej, S – 1st.
 • Przedmiot obieralny 11: g) Ocena stanu technicznego istniejących budowli, S – 1st.
 • Mechanika budowli I, S – 1st. AiU
 • Podstawy dynamiki budowli, S – 2st.
 • Rehabilitacja konstrukcji, S – 2st.
 • Podstawy inżynierii sejsmicznej, S – 2st.
 • Metody komputerowe w mechanice budowli, S – 2st.
 • Podstawy inżynierii sejsmicznej, S – 2st.
 • Przedmiot obieralny związany z dyplomem: h) Wybrane zagadnienia dynamiki budowli, S – 2st.
 • Mechanika teoretyczna 1, N – 1st.
 • Mechanika teoretyczna 2, N – 1st.
 • Mechanika budowli 1, N – 1st.
 • Mechanika budowli 2, N – 1st.
 • Metody komputerowe w mechanice budowli, N – 2st.
 • Podstawy dynamiki budowli, N – 2st.
 • Rehabilitacja konstrukcji, N – 2st.
 • Podstawy inżynierii sejsmicznej, N – 2st.
 • Przedmiot obieralny związany z dyplomem: h) Wybrane zagadnienia dynamiki budowli, N – 2st.
 • Przedmiot specjalistyczny (obieralny prowadzony pod kierunkiem opiekuna naukowego) 15h (osobę), S – 3st.
Skip to content