Procedura składania tematów prac dyplomowych

1) przygotowanie pisma do prodziekana ds studenckich o przydzielenie realizacji ściśle określonych tematów dla danego pracownika, proszę przesłać do mnie (e-mailem) temat(y) oraz poziom i forma studiów, pismo podpisuje kierownik katedry,

2) po otrzymanej zgodzie przez prodziekana, składacie państwo (u mnie) tzw. „KARTĘ TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ”, podpisaną przez studenta i promotora, dwóch egzemplarzach, po podpisaniu przez kierownika katedry, wyślę e-mail, że jest do odebrania i może zostać ona wydana studentowi, czy to przez promotora czy to przeze mnie (proszę jednak mnie o tym poinformować e-mailem jakiemu studentowi ją wydać).

Można złożyć jednocześnie i temat(y) do pisma i kartę tematu(ów) pracy dyplomowej, niemniej samą kartę(y) można wydać po zgodzie prodziekana ds studenckich i data tematu(ów) nie może wyprzedzać złożenia pisma i zgody.

Do celów archiwizacji, proszę o przesłanie tematów prac dyplomowych w wersji elektronicznej.

Wcześniejsza procedura nie obowiązuje, zgodnie z głosowaniem na RW WBiA.

Skip to content