Opracowania książkowe i monografie II

  1. ŻMUDA J.: Konstrukcje wsporcze dźwignic. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
  2. RAWSKA – SKOTNICZNY A.: Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.