Opracowania książkowe i monografie I

 1. S. KOKOT, Progressive collapse of reinforced concrete frame structures under column removal. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Studia i Monografie z. 504, ISBN 978-83-66033-36-8, s. 248, Opole, 2019.
 2. CHMIELEWSKI T., H. NOWAK, SADECKA L., Metoda przemieszczeń i podstawy MES, PWN, 2016, ISBN 978-83-01-18705-7, p.225, Metoda przemieszczeń i podstawy MES, PWN, 2016, ISBN 978-83-01-18705-7, p.225
 3. SADECKA L., Rozwiązywanie zadań z mechaniki budowli metodą równic i elementów skończonych w środowisku programów Maple i Matlab, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 16 ark. wyd., Opole 2011, 232s.
 4. GÓRSKI P., Określenie charakterystyk dynamicznych, monitorowanie i ocena stanu technicznego wysokich konstrukcji za pomocą techniki GPS, seria: Studia i Monografie, z. 288, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole, 2011, str. 210 (rozprawa habilitacyjna).
 5. SADECKA L., Metoda różnic skończonych i metoda elementów skończonych w zagadnieniach mechaniki konstrukcji i podłoża, Politechnika Opolska, Studia i monografie, z. 258, ISBN 978-83-60691-74-8, ISSN_1429-6063, ark. wyd. 12,3, ark. druk. 12, Opole 2010, s. 188.
 6. CHMIELEWSKI T., GÓRSKI P., KALETA B., Zbiór zadań z mechaniki budowli, metoda przemieszczeń i metoda elementów skończonych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002, ark. wyd. 17.0, ark. druk 13.25, 210 stron.
 7. CHMIELEWSKI T., ZEMBATY Z., Podstawy dynamiki budowli, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1998 r.
 8. CHMIELEWSKI T., NOWAK H., Mechanika budowli, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, 1996 r., (II wydanie).
 9. CHMIELEWSKI T., Structural Static Analysis, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Nr 111, Opole 1987, str. 116.
 10. CHMIELEWSKI T., ANGERMAN J., ZEMBATY Z., Wstęp do dynamiki budowli, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1985, str, 163, opracowanie 3 rozdz., str. 3 – 100.
 11. CHMIELEWSKI T., Metody probabilistyczne w dynamice konstrukcji, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1982, str. 237.
 12. CHMIELEWSKI T., Z zagadnień dynamiki budowli wieżowych przy losowym obciążeniu wiatrem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu nr 36, Budownictwo, Opole 1977r., str.99. Rozprawa habilitacyjna.
Skip to content