Oferta ekspertyzowo-wdrożeniowa I

Oferta ekspertyzowo-wdrożeniowa:

 1. Katedra utrzymuje stałą współpracę z wiodącymi laboratoriami dynamiki budowli posiadającymi stoły wstrząsowe (ISMES-CESI Bergamo, Eucentre Pavia, IRC-ELSA-Ispra, Włochy; Earthquake Research Centre, Bristol University, Wielka Brytania).
 2. Katedra posiada pracownię badań dynamicznych dysponującą 4-kanałowym, przenośnym systemem akwizycji danych dynamicznych i trójosiowym, wysoko mobilnym czujnikiem przyspieszeń o szerokim zakresie pomiarowym (0-8000Hz). Pomiary mogą być wykonywane na obiekcie, w terenie oraz w hali laboratoryjnej Wydziału Budownictwa.
 3. Sejsmiczna kwalifikacja urządzeń i konstrukcji dla krajów sejsmicznego ryzyka. Szczególna oferta dotyczy sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć.
 4. Technologia naprawy powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej powłoki chłodni kominowej i ich słupów podbudowy – oferta została wdrożona i jest nadal wdrażana w PGE GiEK SA, Odział Elektrownia Bełchatów.
 5. Zastosowanie technik GPS do monitorowania wysokich budowli – aktualnie testowane w skali technicznej w PGE GiEK SA, Odziały: Elektrownia Bełchatów i Elektrownia Opole.
 6. Zastosowanie sejsmicznej normy Eurokod 8 do projektowania budowli na wpływy wstrząsów górniczych. Wytyczne projektowe w tym zakresie są aktualnie wdrażane przez KMB na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Zespół „Mechanika” oferuje wykonywanie:

 • ocena stanu technicznego budowli i propozycji ich rehabilitacji.
 • badań statycznych i dynamicznych konstrukcji oraz oceny wpływu wiatru i zjawisk sejsmicznych na budowle,
 • ekspertyz z problematyki drgań konstrukcji i zagadnień wibroizolacji,
 • ekspertyz dotyczących sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć do krajów o wysokim ryzyku sejsmicznym,
 • ekspertyz dotyczących wpływu wstrząsów górniczych na budowle,
 • prac o charakterze naukowo – badawczym i studialnym konstrukcji budowlanych.
Skip to content