Kategoria: Student

Informacje dotyczące studentów

Zakładki konsultacje

Zakładki konsultacje

W menu bocznym dla zespołów naukowo-dydaktycznych uruchomiono informacje o konsultacjach pracowników, terminy zjazdów studiów niestacjonarnych i link do planu wydziałowego każdego pracownika naukowego. A także terminy prac dyplomowych.

Skip to content