Kategoria: Pracownik

Informacje dotyczące pracownika Katedry

Procedury postępowania

Procedury postępowania

PROCEDURA DOKONYWANIA ZAKUPÓW (STAN NA WRZESIEŃ 2022R.) Realizacja zakupów do 130.000 zł (aktualizacja 2022) Służbowy wyjazd krajowy (aktualizacja 01.12.2021) Regulamin pracy – zał. do zarządzenia z dnia 30.12.2019 Instrukcja – wpisy do protokołów zaliczeniowych...

Skip to content