Kategoria: Pracownik

Informacje dotyczące pracownika Katedry

Procedury postępowania

Procedury postępowania

Realizacja zakupów do 130.000 zł (aktualizacja 2022) Służbowy wyjazd krajowy (aktualizacja 01.12.2021) Regulamin pracy – zał. do zarządzenia z dnia 30.12.2019 Instrukcja – wpisy do protokołów zaliczeniowych (07.06.2018) Służbowy wyjazd zagraniczny (aktualizacja 2017) Kodeks zasad...

Skip to content