Służbowy wyjazd krajowy

Wyjazdy krajowe reguluje Zarządzenie Rektora nr 84/2010 z dnia 7 grudnia 2010r. (pobierz) ze zmianami w Zarządzeniu Rektora nr 3/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. (pobierz) i zmiana z dnia 6 czerwca 2017r. (pobierz)

Szczegółowy regulamin określa tryb i zasady realizacji krajowych podróży służbowych pracowników Politechniki Opolskiej, studentów i doktorantów a także osób realizujących umowy dla Politechniki Opolskiej. (pobierz).

WAŻNE! Zmieniono tzw. kilometrówkę za używanie prywatnych samochodów osobowych, obecnie wynosi ona 50% stawki ustawowej. 

Tryb postępowania: pracownicy

 1. Zapoznać się z Kodeksem zasad dotyczący udziału pracowników
  Budownictwa i Architektury w imprezach/konferencjach krajowych i zagranicznych (link)
 2. Złożyć załącznik nr 1 (pobierz) wraz potwierdzeniem opłaty konferencyjnej (pismo) i wniosek nr 1 (pobierz)
 3. Wyjazd: pieczątka potwierdzająca realizację pobytu w dniach delegacji, faktury z 14 dniowym terminem płatności.
 4. Wypełnienie delegacji, podpis z datą, z załącznikami (np. faktury patrz pkt. 3) składamy w sekretariacie danego zespołu. Prawidłowy opis delegacji w pliku do pobrania (POBIERZ)
 5. W przypadku wyjazdu samochodem prywatnym dodatkowo (po delegacji) wypełnić załącznik nr 7 (pobierz) i złożyć zresztą dokumentów w w sekretariacie danego zespołu.

Tryb postępowania: studenci, doktoranci, pracownicy na umowach z PO

 1. Złożyć wniosek nr 2 (pobierz) i załącznik nr 4 (pobierz) w katedrze.
 2. Wyjazd po zatwierdzeniu wniosku nr 2 przez dziekana WB
 3. Po zrealizowaniu wyjazdu – wypełnienie załącznika nr 4 i dostarczenie z fakturami (z 14 dniowym terminem płatności) w katedrze (p. A. Łożyński).
 4. W przypadku wyjazdu samochodem prywatnym dodatkowo (po wyjeździe) wypełnić załącznik nr 7 (pobierz) i złożyć zresztą dokumentów w katedrze.
Zmiany (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 167 – załącznik do komunikatu) z dniem wejścia 1 marca 2013r.
 
1) zmiana wysokości diety na 30 zł,
2) kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25% diety, obiad – 50% diety, kolacja – 25% diety,
3) ryczałt za nocleg w wysokości 150% diety wynosi 45 zł,ustalono limit na nocleg równy dwudziestokrotności stawki diety,  tj. 600 zł za jedną dobę hotelową,
4) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety wynosi  6 zł,
5) pracodawca określa środek lokomocji właściwy do odbycia podróży krajowej oraz jego  rodzaj i klasę.