Rozdziały w monografiach I

 1. Kuś J., Irek K., Kształtowanie i konstrukcja budynku technologicznego przy zbiorniku „Remiaszów”. Design and construction of technical building of „Remiaszów” reservoir. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Opolu; W: Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie. II Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie” Red: Rak Adam, Boychuk Volodymyr, Baran Wiesław. Opole 2016-04-25 – 2016-04-28, Opole: 2016, 253-260.
 2. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nonlinear interaction of initial leaning of r/c slender tower with its seismic response. Insights and Innovations in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni A. (Ed.), pp.304-308. Taylor & Francis Group, London.
 3. Andrzej MARYNOWICZ , Piotr BOBRA, , Zbigniew ZEMBATY Ewolucja częstości drgań własnych drewnianej konstrukcji ramowej poddanej wpływom sejsmicznym, [w:] Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmiecznych na budowle, Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych, Tom I, Monografia nr 477/1, seria: Inżynieria Lądowa, ISSN 0860-097X, XIII SYMPOZJUM WPŁYWY SEJSMICZNE I PARASEJSMICZNE NA BUDOWLE, 22-23.11.2012 Kraków, rok wydania 2015, s.23-34. 
 4. Juliusz KUŚ, Zbigniew ZEMBATY Analiza dynamicznej odpowiedzi budynku hali handlowej projektowanej na wpływy wstrząsów górniczych przy pomocy Eurokodu 8, [w:] Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmiecznych na budowle, Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych, Tom I, Monografia nr 477/1, seria: Inżynieria Lądowa, ISSN 0860-097X, XIII SYMPOZJUM WPŁYWY SEJSMICZNE I PARASEJSMICZNE NA BUDOWLE, 22-23.11.2012 Kraków, rok wydania 2015, s.75-88.
 5. T.CHMIELEWSKI, M.SIMON, P. OSTERRIEDER, Assessment of existing natural draught cooling towers, [w:] Shell Structures: Theory and Applications, Vol. 3 – Pietraszkiewicz & Górski (editors), Taylor & Francis Group, ISBN 978-1-138-00082-7, str. 495-498, (objętość 600 stron).
 6. Z.ZEMBATY, Numerical Analyses of Seismic Ground Rotations from the Wave Passage Effects [w:] O. Lavan, M. De Stefano, (Eds.), Seismic Behayiour and Design of Irregular and Complex Civil Structures, Springer Series: Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, Vol. 24, 2013, XIV, ISBN 978-94-007-5376-1, str.15-27 (objętość 374 stron).
 7. Z.ZEMBATY, C.LAI, Stosowanie Eurokodu 8 w projektowaniu budowli narażonych na wpływy wstrząsów górniczych, [w:] Ochrona obiektów na terenach górniczych, praca zbiorowa pod redakcją A.Kowalskiego, s.295-305, GiG 2012.
 8. SADECKA L., GOŁAŚ J., Eigenproblem of beam on layered foundation, in: Podhorecki A., Nowak S. A. Bridges. Tradition and future, University Press, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, 2011, ss. 201-211.
 9. CHMIELEWSKI T., Free vibration of industrial chimneys or communications towers with flexibility of soil, chapter in monograph: „Linear and Non-linear Numerical Analysis of Foundations”, Bull J.W. (Ed.), Taylor & Francis 2009, ISBN 978-0-415-42050-1, pp. 373-389.
 10. ZEMBATY Z., Deriving seismic surface rotations for engineering purposes – a chapter in monograph: “Earthquake source asymmetry, structural media & rotation effects”, Teisseyre R., Takeo M. & Majewski E.(Eds.) Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences & Earthquake Research Institute, Tokyo University, Springer 2006, ISBN 3-540-31336-2, pp.549-568.
 11. CHMIELEWSKI T., KRATZING W.B., LINK M., MESKOURIS K., WUNDERLICH W., „Phenomena and evaluation of dynamic structural response, chapter in monograph:” Dynamics of civil engineering structures”, Kratzig W. B., Niemann H.J. (Eds.), Ruhr-University Bochum, Germany, A.A.Balkema 1996, ISBN 90 5410 624 7 pp. 1-71.