Kategoria: Pracownik

Informacje dotyczące pracownika Katedry

Procedury postępowania

Procedury postępowania

Służbowy wyjazd krajowy (aktualizacja 28.11.2017) Służbowy wyjazd zagraniczny (aktualizacja 2017) Realizacja zakupów do 30k Euro (aktualizacja 2016) Kodeks zasad dotyczący udziału pracowników Budownictwa i Architektury  w imprezach/konferencjach krajowych i zagranicznych (17.02.2016) Przyjmowania faktur w formie elektronicznej Składania tematów...