Autor: Artur Łożyński

Procedury postępowania

Procedury postępowania

Służbowy wyjazd krajowy (aktualizacja 28.11.2017) Służbowy wyjazd zagraniczny (aktualizacja 2017) Realizacja zakupów do 30k Euro (aktualizacja 2016) Kodeks zasad dotyczący udziału pracowników Budownictwa i Architektury  w imprezach/konferencjach krajowych i zagranicznych (17.02.2016) Przyjmowania faktur w formie elektronicznej Składania tematów...

Zakładki konsultacje

Zakładki konsultacje

W menu bocznym dla zespołów naukowo-dydaktycznych uruchomiono informacje o konsultacjach pracowników, terminy zjazdów studiów niestacjonarnych i link do planu wydziałowego każdego pracownika naukowego. A także terminy prac dyplomowych.